top of page

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH
TỪ MẤT GỐC CỦA ENGMATES

student.png

BEGINNER - DEGREE 1

 • Chưa biết gì về tiếng Anh (mất gốc)

 • Có thể hiểu những từ, chỉ dẫn tiếng Anh cơ bản

 • Có thể tham gia nói chuyện được các chủ đề ngắn

KHÓA HỌC PHÙ HỢP

07 PHÚT HỌC PHÁT ÂM CHUẨN TÂY

400 GIỜ GIAO TIẾP TIẾNG ANH

TRỌN BỘ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

30 NGÀY LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH

30 CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LEVEL 1

Khóa học video

Khóa học trực tuyến

sudent.png

ELEMENTARY - DEGREE 2

 • Có vốn từ vựng căn bản, biết các cụm từ đơn giản để nói về bản thân và các tình huống đơn giản.

 • Chỉ có thể sử dụng hiệu quả một số cấu trúc ngữ pháp & mẫu câu đơn giản.

 • Có thể nói những câu ngắn gọn, mang tính chất thuộc lòng.

 • Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi chi tiết về bản thân.

 • Có thể tương tác một cách đơn giản nhưng khi giao tiếp vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào những mẫu câu đã được lặp lại nhiều lần. Còn phạm nhiều lỗi sai, phải được hướng dẫn sửa lỗi chứ chưa tự mình sửa được.

KHÓA HỌC PHÙ HỢP

111 CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG

400 GIỜ GIAO TIẾP TIẾNG ANH

TRỌN BỘ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

30 NGÀY LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH

30 CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LEVEL 1

Khóa học video

Khóa học trực tuyến

3.png

PRE-INTERMEDIATE - DEGREE 3

 • Sử dụng những mẫu câu đơn giản với những từ và cụm từ đã học thuộc để giao tiếp về các tình huống đơn giản thường ngày.

 • Sử dụng chính xác những câu trúc câu đơn giản.

 • Có thể hiểu được những câu thoại ngắn, dù có những lúc câu nói bị ngắt quãng, bị sai, bị lặp lại cấu trúc rất rõ ràng.

 • Có thể trả lời những câu hỏi và phản hồi lại với các câu đơn giản.

KHÓA HỌC PHÙ HỢP

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

111 CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LEVEL 1

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LEVEL 1

30 CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LEVEL 2

Khóa học video

Khóa học trực tuyến

student3.png

INTERMEDIATE - DEGREE 4

 • Có đủ ngôn ngữ để diễn đạt về các chủ đề thông dụng ở công việc, gia đình, những sở thích cá nhân hay khi du lịch.

 • Sử dụng hợp lý, chính xác vốn từ và những mẫu câu quen thuộc đi kèm với nhiều tình huống có thể đoán trước được.

 • Có khả năng bắt đầu, duy trì và kết thúc những cuộc trò chuyện trực tiếp về những chủ đề quen thuộc hoặc những thứ bạn quan tâm. Có thể lặp lại một phần những gì người khác nói để xác nhận những cách hiểu chung.

 • Có thể liên kết một chuỗi những yếu tố ngắn, rời rạc, đơn giản một cách mạch lạc, phối hợp các thành tố trở nên trơn chu.

KHÓA HỌC PHÙ HỢP

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

30 CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH LEVEL 3

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LEVEL 1

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LEVEL 2

Khóa học video

Khóa học trực tuyến

bottom of page