top of page

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH
CỦA ENGMATES

học viên engmates

Phạm Thu Trang
Nhân viên văn phòng 25 tuổi

Công việc của mình phải sử dụng tiếng Anh gần như 100% nên mình đã quyết định chọn EngMates và sau 3 tháng thì tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều. Engmates hỗ trợ rất tốt

ĐẦU VÀO

MẤT GỐC

Có thể giao tiếp một số chủ đề cơ bản. Phản xạ chưa nhanh. Chưa tự tin khi gặp người nước ngoài

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp nhiều chủ đề khó. Trình độ tướng ứng 5.5 ielts

THỜI GIAN HỌC

THÁNG

4

KHÓA HỌC

ENGMATES

GROUP

học viên engmates

Nguyễn Khánh Ly
Sinh viên Đại học kinh tế quốc dân

Tranh thủ các khoảng thời gian rảnh để Tự Học với EngMates. Sau hơn 2 tháng, em có thể nói chuyện với người nước ngoài trôi chảy và tự tin, em cũng có thể dịch báo tiếng Anh.

ĐẦU VÀO

Elementary

Có thể giao tiếp một số chủ đề cơ bản. Phản xạ chưa nhanh. Chưa tự tin khi gặp người nước ngoài

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp các chủ đề cơ bản Phản xạ, và phát âm tốt

THỜI GIAN HỌC

THÁNG

3

KHÓA HỌC

ENGMATES

GROUP

học viên engmates

Hoàng Lâm
Nhân viên Marketing

Từ nhỏ không có điều kiện học, giờ thì vừa đi làm, vừa con cái bận rộn. Nhưng tiếng Anh của mình đã lưu loát dù chỉ học ở nhà. Đây đúng là phương pháp tự học dễ dàng nhất mà mình từng học.

ĐẦU VÀO

MẤT GỐC

Mất gốc tiếng anh 12 năm Không giao tiếp, không có phản xạ

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp nhiều chủ đề khó. Tự tin giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế

THỜI GIAN HỌC

THÁNG

6

KHÓA HỌC

ENGMATES

GROUP

Bạn Hảo Phí dùng tiếng Anh để lên Leader trong 2 năm

Cô giáo từ 0 đến 8.5 Ielts học tiếng Anh như nào?

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NHÓM

ĐĂNG KÝ HỌC 1 KÈM 1

businesswoman-using-laptop-talk-colleagues-about-plan-video-call-meeting-while-working-fro
smiling-asian-girl-waching-webinar-having-work-video-call-from-home-working-freelance-remo

Luyện tiếng Anh cùng với các học viên khác với sự đồng hành từ giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam

275.000/tháng

Tăng tốc tiếng với chương trình học 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

119.000/buổi

bottom of page