top of page

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Engmates cam kết không bán hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng cho các tổ chức bên ngoài. Mọi thông tin của qúy khách đều được bảo mật với Engmates.

Engmates đã tạo chính sách bảo mật này để cung cấp cho qúy khách thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, bao gồm cả thông tin dạng cá nhân.

Là một phần hoạt động trong các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quý khách. Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho bạn cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin được thu thập. Qúy khách luôn có quyền từ chối bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ nào bằng cách liên hệ với chúng tôi và thông báo về lựa chọn của bản thân.

1. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin định danh như tên, địa chỉ email và các thông tin khác không định danh khác. Khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân thông qua trang web của chúng tôi, thông tin sẽ được gửi đến máy chủ đặt tại Hoa Kỳ.

Họ tên, email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của quý khách được bảo mật và sẽ không đăng tải công khai trong hồ sơ của quý khách.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để

  • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà quý khách đã yêu cầu

  • Quản lý tài khoản của quý khách và cung cấp cho quý khách dịch vụ hỗ trợ khách hàng

  • Thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi

  • Quản lý doanh nghiệp của chúng tôi

  • Thực hiện các chức năng khác cho quý khách theo quy định tại thời điểm thu thập

3. Truy Cập, Xem Xét và Chuyển Đổi Hồ Sơ

Qúy khách có thể chỉnh sửa và thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân bất kỳ lúc nào. Tên người dùng của quý khách có thể được thay đổi bằng cách gửi email cho đội ngũ chăm sóc khách hàng và yêu cầu thay đổi. Qúy khách cần xác minh rằng tất cả thông tin liên quan đến hồ sơ là đúng và chính xác.

Sau khi đăng ký, quý khách có thể xem lại và thay đổi thông tin đã gửi trước đó trong quá trình đăng ký.

4. Xóa Bỏ Tài Khoản

Sau khi nhận thông báo từ quý khách, chúng tôi sẽ xóa tư cách thành viên của quý khách khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong thời gian sớm nhất theo chính sách của chúng tôi và luật hiện hành.

5. Bảo Mật Thông Tin

Theo chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Yêu Cầu Pháp Lý

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các bên thứ ba khác để thực thi pháp luật, cũng như điều tra và truy tố các hoạt động bất hợp pháp như gian lận và lừa đảo.

7. Các Thông Tin Được Người Khác Thu Thập

Để cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích trang web nhằm thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Phần mềm này thu thập thông tin của người dùng như tần suất truy cập, các trang đã truy cập và vị trí. Phần mềm cũng tạo một cookie vĩnh viễn trên trình duyệt Web của người dùng để xác định người dùng đó là duy nhất. Phần mềm chỉ nhận dạng người dùng bằng địa chỉ IP và không xác định người dùng bằng tên hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được với thông tin nhận dạng cá nhân khác.

Nếu quý khách đăng thông tin về bản thân hoặc những người khác hoặc giao tiếp với những người khác bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát người đọc các bài đăng của quý khách hoặc họ làm gì với thông tin quý khách cung cấp. Chúng tôi khuyến khích quý khách nên thận trọng khi đăng thông tin cá nhân

8. Bảo Mật

Để bảo vệ tính bí mật của thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách, Engmates sử dụng các quy trình và kỹ thuật bảo mật phức tạp, bao gồm bảo mật hàng ngày và quét lỗ hổng bảo mật, kiểm tra phần mềm, tường lửa và mã hóa dữ liệu (Lớp cổng bảo mật). Engmates cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị mất và bị truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị người khác truy cập trái phép.

9. Lưu ý về Trẻ em

Trẻ em dưới 13 tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh trước khi sử dụng trang web. Ngoài ra, trẻ em không được phép tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web. Nếu một trẻ tiết lộ thông tin cho trang web, khi có thông báo thích hợp và nhận dạng của cha mẹ của đứa trẻ, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh mọi thông tin cá nhân thu thập được.

10. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật có thể được chúng tôi thay đổi bất kỳ lúc nào dựa trên những thay đổi của luật pháp hoặc nhu cầu của chúng tôi để phản ánh chính xác các hoạt động thu thập và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi. Các thay đổi bắt đầu có hiệu lực khi được đăng trên trang web.

bottom of page